İnsan Kaynakları Politikamız

Küüm Gıda A.Ş. 2010 yılında Misaş Marketler zincirini bünyesine katarak perakende sektörüne girmiş ve faaliyete başladığı tarihten bu güne, bölgedeki etkinliğini sürekli olarak artırmıştır. 2022 yılında ünvan değişikliği yaparak Global Mağazacılık A.Ş yeni ünvanı altında hizmet vermeye devam etmektedir. Etkinliğin artması ile birlikte çalışan sayısı da sürekli olarak artmış ve Misaş Marketler zinciri, çalışan sayısı göz önüne alındığında, bölgedeki önemli şirketlerden biri haline gelmiştir. Misaş, şirket çalışanlarının, şirketin en önemli değeri olduğuna inanmaktadır.

Şirketimiz çalışanlarının hizmet kalitelerinin artması, şirketin ve bölgenin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu gerekçe ile var olan insan kaynağı, kapasite ve nitelik açısından, sürekli olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bir yandan, çalışanlar için sürekli olarak “hizmet içi eğitim çalışmaları” düzenlenmekte, diğer yandan, işe yeni başlayan gençlerin bir meslek sahibi olmaları ve şirket içi eğitim çalışmalarıyla işlerini daha nitelikli yapmaları için çaba harcanmaktadır.

Misaş, çalışanların özverili çabaları ile, bölgede etkinliğini sürekli olarak artırmaktadır. Etkinliğin artması şirketin çalışan sayısını artırmakta ve Misaş çalışanlar için önemli bir çekim merkezi haline gelmektedir.

Misaş, çalışanlar açısından bölgemizin en önemli çekim merkezlerinden biri olmak için çalışmalarına devam edecektir.